Sobre mi


Albert Bernadí, advocat col·legiat a l’ICAB (núm. 24.290).

El 1996, després de llicenciar-se en dret (UAB), inicia la seva activitat professional i ben aviat (1997) s’endinsa en el dret administratiu i l’urbanisme (i més tard el medi ambient), fins que el 2009 co-funda el Bufet “Palma Rivero Advocats associats, SLP”, que l’any 2012 passa a denominar-se “Prodret Advocats, SLP”.

És l’any 2016 (amb pràcticament vint anys d’experiència) que dirigeix la seva carrera professional cap a una etapa més personal, obrint el seu propi Despatx sota la denominació d’Albert Bernadí – Advocat, oferint els seus serveis (quan s’escau, assistit i en col·laboració amb altres professionals –arquitectes, enginyers, topògrafs, etc.), en l’àmbit del dret administratiu, l’urbanisme i el medi ambient, principalment a clients particulars (persones físiques i jurídiques).

El 2013 s’incorpora a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) com a professor col·laborador, en concret, en el Màster d’Advocacia (despatx administratiu).

Acadèmicament i després de la llicenciatura en dret (UAB – 1991-1996), cal destacar el curs de postgrau en dret administratiu (UB – 1997), així com els cursos de doctorat en dret –especialitat dret públic– (UPF – 2001-2003), que finalitza amb la presentació del seu treball d’investigació (“La nul·litat de les llicències urbanístiques atorgades per silenci administratiu”).

Tot això, sense oblidar la seva formació continuada en diferents matèries:

 • Curs de dret comunitari general (Càtedra Jean Monet). UAB – 1994.
 • Seminari “El dret i el medi ambient” (GEA-ADENC – 1994).
 • Curs de gestió urbanística. Il·lustre Col·legi Advocats de Barcelona (ICAB) – 1998.
 • Curs de contractació administrativa. ICAB – 2002.
 • Curs sobre la incidència de la LEC en el procediment contenciós administratiu. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, de la Generalitat de Catalunya – 2002.
 • Curs de dret local. ICAB – 2003.
 • Curs de dret registral immobiliari. ICAB – 2005.
 • Curs del reglament de la llei d’urbanisme. ICAB – 2006.
 • Curs de dret de la construcció. ICAB – 2006.
 • Curs de dret ambiental. ICAB – 2007.
 • Curs de dret urbanístic. ICAB – 2011.
 • Altres (expropiacions, tributari, llicències, activitats, edificació, responsabilitat decennal, protecció de dades, llenguatge jurídic, etc.).